INTAX, spol. s r. o.
Zoubkova 2154/3
150 00 Praha 5

telefon: +420 222 823 111
e-mail: intax@intax.cz 

Co používáme

Důsledně se orientujeme na moderní a prověřené technologie. Převážnou část serverových aplikací vyvíjíme pod operačním systémem UNIX – AIX, naše znalosti a zkušenosti dále pokrývají Linux a všechny operační systémy Microsoftu.

U rozsáhlých informačních systémů hraje významnou roli návrh datového modelu, provázanost logického a fyzického modelu, kvalitní implementace a komplexní testování. Používáme sofistikované modelovací nástroje CASE (mj. s využitím UML, Enterprise Architect), rozšířené databázové servery a vývojové nástroje a vlastní metodiku testování aplikací.

Operační systémy: UNIX, Linux, IBM AIX, Microsoft Windows, VMware

Databázové systémy: IBM Informix Dynamic Server (IDS), Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL

Aplikační a webové servery: Tomcat, Apache, JBoss

Platforma pro vývoj systémů pro podporu spolupráce: IBM Notes/Domino

Vývojové nástroje a prostředí: Enterprise Architect, Informix tools, Eclipse, MyEclipse, IBM Notes/Domino, Informatica

Programovací a skriptovací jazyky: Java, JSF, Hibernate, C/C++, Unix shell, Informix 4GL, ESQL/C, SQL, PL/SQL, PHP, JavaScript, LotusScript, XPages, Notes formula, C#, .NET, Salesforce Apex, Visualforce Pages, Salesforce Lightning

Integrace na systémy státní správy: Základní registry, Insolvenční rejstřík, Národní Identitní Autorita (NIA), Datové schránky, ePodatelna Daňového portálu, registr DPH

Zálohování a archivace: IBM Tivoli Storage Manager – nově pod názvem IBM Spectrum

Na začátek stránky

SalesForce

SalesForce je CLOUD SOFTWARE určený primárně pro řízení vztahů s klienty. Systém však umožňuje širokou míru úprav „na míru“ a lze s jeho pomocí řešit veškeré procesy organizace.

Dodáváme řešení jak pro SalesForce Classic, tak nově využívaný SalesForce Lightning.

Kromě úprav realizovaných přímo v Salesforce poskytujeme možnost napojení na existující rozhraní mimo SF nebo zbudování rozhraní v SF pro přístup externích systémů.

Na začátek stránky

Sparx Enterprise Architect

Pro přípravu všech modelů nového systému využíváme UML modelovací nástroj Enterprise Architect (EA) od firmy Sparx. Při vývoji využíváme možnosti generování výstupů nad rámec běžného použití tohoto nástroje. V případě potřeby jsme schopni poradit a případně realizovat automatizaci generování dokumentace a zdrojových kódů z připravených modelů.

Pokud se ukáže, že některý proces není realizovatelný dostupnými funkcemi EA, pak jsme schopni tyto procesy realizovat jako zásuvný modul pro EA nebo prostřednictvím skriptovacího nástroje v EA.

Na začátek stránky

IBM Informix Dynamic Server

Ve většině našich aplikací používáme databázový produkt IBM Informix Dynamic Server (IDS).

Na začátek stránky

IBM Notes/Domino

IBM Domino a IBM Notes používáme k vývoji, správě a provozu interních a externích informačních systémů, při řízení projektů, pro řízení dokumentů v rámci ISO a samozřejmě také k e-mailové komunikaci, využíváme kalendářové funkce, správu kontaktů a další možnosti. Interaktivní návody HFNotes901, které byly vytvořeny pro uživatele ve firmě INTAX a které seznamují s hlavními funkcemi IBM Notes 9.0.1 SE, jsou dány k dispozici i dalším uživatelům tohoto systému.

Na začátek stránky

LibreOffice

Pro přípravu doprovodných materiálů – analytické, programátorské a uživatelské dokumentace, diagramů, schémat, tabulek a prezentací používáme kancelářský balík OpenOffice.org a od roku 2012 LibreOffice.
    © INTAX, spol. s r. o., 2024


Aktualizováno 18. 12. 2023